Vytápění a montáž systémů

Mladá Boleslav, Nymburk, Jičín

Rozvody tepla a zajištění účinného a spolehlivého vytápění jsou základem každé stavby, ve které budou lidé přebývat.

Ke kvalitní montáži rozvodů vytápění nestačí pouze nakoupit materiál a sestavit projekt.

Práce s otopnými tělesy, topidly, s potrubím a trubkami různých průměrů, délek, provedení a materiálů vyžaduje potřebné nástrojové vybavení a především tým kvalifikovaných pracovníků – topenářů, ovládajících zkušeně své řemeslo.

Co montáže obnášejí?

Montáže vytápění zahrnují instalace rozvodů topné vody, montáže topidel a otopných těles, zajištění odtahu spalin od topidel, ale také účinné regulace tepla ve vytápěných místnostech.

Montáže topenářských rozvodů a otopné techniky vyžadují dobrou znalost norem a jiných zákonných předpisů, zručnost instalatéra – topenáře a především značné zkušenosti společně s potřebným strojovým vybavením pro řezání trubek, jejich ohýbání, svařování, spojování, těsnění spojů apod.

Nejsme začátečníci. Práci odvádíme poctivě.

Amatérsky provedené montáže rozvodů vytápění lze obvykle poznat na první pohled podle sbíhavosti sousedních trubek topení, nedodržení estetických pravých úhlů v kolenech, nepřesného napojení rozvodů tepla na otopná tělesa nebo prosakujících spojů.

Jedině profesionální instalatér se specializací topenář (instalatér vytápění) je schopen zaručit montáže topenářských rozvodů v souladu s projektem, normami a v neposlední řadě také jejich estetické provedení.

Jsme schopni zajistit:

Instalace nových rozvodů tepla v nových i starších objektech zahrnují různé práce. Zde je výčet toho, co jsme schopni pro Vás zajistit;

  • Projekty vytápění bytů, obytných domů i komerčních budov
  • Instalace rozvodů tepla topenářskými rozvody od topidel až k otopným tělesům
  • Montáž topidel , kotlů, ohřívačů vody, kolektorů, čerpadel a jiných komponentů
  • Montáže měřičů tepla a zajištění účinné regulace vytápění
  • Napojení rozvodů tepla na topidla, kotle a otopná tělesa
  • Tlakové zkoušky topenářských rozvodů a systémů vytápění
  • Revize otopných systémů a vypracování revizních zpráv
valve-3827340_1920

Poptávka služeb